free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

กลุ่มเมนู

longnam

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0076 กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

ทดสอบร่างกายกำลังพลฯ ๑๙๐๗๒๖ 0084  ทดสอบร่างกายประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2)

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กำลังพล(นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พลทหาร และหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก)โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ได้ทำการทดสอบร่างกายประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนาย

ตรวจงานประกันฯ ๑๙๐๗๒๕ 0042 รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. เข้ามาดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก นำโดย พลตรี สุเทพ นพวิง รองเจ้ากรมยุทศึกษาทหารบก เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

อาสาฬหบูชา ๑๙๐๗๒๕ 0002  กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพล (นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทุกหลักสูตร และพลทหาร) ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ณ วัดเขาน้อย อ.เมือง ต.พรหมณี จ.นครนายก

เปิดกสิกรรม เทคโนม้า ๑๙๐๗๑๑ 0003 พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรกสิกรรม รุ่นที่ 15 และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตม้าใช้งาน รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรกสิกรรม รุ่นที่ 15 และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตม้าใช้งาน รุ่นที่ 6 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

ปิดพนักงาน 1 ๑๙๐๗๐๑ 0001 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 พันเอก พนาเวศ จันทรังษี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(2) ประธานปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

ปิดช่างเกือก 8 ๑๙๐๖๒๕ 0001 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรช่างเกือกสัตว์ รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 พันเอก พนาเวศ จันทรังษี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(2) ประธานปิดการศึกษาหลักสูตรช่างเกือกสัตว์ รุ่นที่ 8 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

รับตรวจคุณภาพชีวิตฯ ๑๙๐๖๒๕ 0089  รับการตรวจการประเมินคุณภาพชีวิตกำลังพล

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก ได้รับการตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตกำลังพล นำโดย พล.ต. ภัคถพณ ป้อมบุปผา เป็นหัวหน้าชุดตรวจ

เปิดพนักงานราชการ 1 ๑๙๐๕๓๑ 0013   พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

เปิดช่างเกือกสัตว์ 8 ๑๙๐๕๓๑ 0009     พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างเกือกสัตว์ รุ่นที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างเกือกสัตว์ รุ่นที่ 8 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

เปิดชั้นนายร้อย 30 ๑๙๐๕๓๑ 0002      พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

เวียนเทียน วิสาขบูชา ๑๙๐๕๒๒ 0002      กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพล (นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนนายสิบ และพลทหาร) ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา  ณ วัดเขาน้อย อ.เมือง ต.พรหมณี จ.นครนายก 

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑๙๐๕๒๒ 0055       กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและปลูกต้นไม้

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวรอาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก 

 

พิธีไหว้ครู ๑๙๐๕๑๖ 0002       พิธีไหว้ครูนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 22

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษจิกายน พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

c530abf0c0254cea071933d5eb4e51737 4620693218540345849 ๑๙๐๕๐๗ 0064        พิธีประดับเครื่องหมายเหล่า นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเหล่า นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

              

อำลาชิวิตทหารฯ ๑๙๐๔๓๐ 0025                                  พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

ปิดสัตวบาล15 ๑๙๐๓๒๒ 0007 1024x682                          พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรสัตวบาล รุ่นที่ 15

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานปิดการศึกษาหลักสูตรสัตวบาล รุ่นที่ 15 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

ปิดชั้นต้น27 ๑๙๐๓๒๒ 0013 1024x682            พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

school

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

        โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการสัตว์ทหารบกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๒ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่  ๑๓๐/๒๘๑๗๕ ลง ๒๘ ธ.ค.๐๒ และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๐๖/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๑๗) จึงได้ยกเลิกคำสั่งกรมการสัตว์ทหารบก (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑/๒๘ เรื่อง กำหนดอัตราและหน้าที่หน่วยงานในกรมการสัตว์ทหารบกที่ใช้อยู่เดิมเสียทั้งสิ้นและให้ใช้อัตรากำลังพล กรมการสัตว์ทหารบก อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๐๐ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประวัติโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พอสังเขป ดังนี้

             ปี ๒๔๕๓ กองทัพบกได้เริ่มจัดตั้งแผนกอัศวแพทย์ เป็นหน่วยขึ้นตรงอยู่กับกรมจเรทหารการสัตว์พาหนะทหารบก และการทหารม้า

             ปี ๒๔๕๓ พลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ  ทองใหญ่  ซึ่งจบการศึกษาวิชาสัตวแพทย์และวิชาการทหารม้าจากรัสเซีย ได้ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนนายสิบอัศวแพทย์ทหารบก หลักสูตร ๑ ปี ในกรมจเรการสัตว์พาหนะทหารบกและการทหารม้า (ตั้งอยู่ใน ยศ.ทบ. ปัจจุบัน)

             ปี ๒๔๕๖ ได้ยกฐานะโรงเรียนนายสิบอัศวแพทย์ทหารบก เป็นโรงเรียนนายดาบอัศวแพทย์ทหารบกหลักสูตร ๕ ปี (ตั้งอยู่ที่ ม.พัน ๔ รอ.ปัจจุบัน) มี พลตรีหม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ  ทองใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

             ปี ๒๔๘๘ ย้ายโรงเรียนนายดาบอัศวแพทย์ทหารบก จากถนนเศรษฐ์ศิริ ไปอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา ตำบลพญาไท กทม. (บริเวณโรงเรียนทหารเสนารักษ์ในปัจจุบัน)

             ปี ๒๔๙๕ กรมการสัตว์ทหารบกเป็นฝ่ายยุทธบริการ ขึ้นตรงต่อกองทัพบก

             ปี ๒๕๑๕ ย้ายโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มาอยู่ที่บ้านต้นสำโรง  ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

            ปี ๒๕๔๙ ย้ายโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกมาอยู่ที่ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งมั่นสู่มาตรฐานทางการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสัตวรักษ์ การเกษตร และการใช้สัตว์ทางทหาร 

แผนทยทธศาสตร

ปณิธาน

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กองทัพบก และประเทศชาติ 

คำขวัญ

คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมคุณธรรม มีวินัย

พันธกิจ

             ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรเหล่าทหารการสัตว์ให้มีความรู้ด้าน การสัตวรักษ์ การสัตวบาล  การเกษตรกรรมและการใช้สัตว์ทางทหาร

              ๒. ทำงานวิจัยด้านสัตวรักษ์ เกษตรและการใช้สัตว์ทางทหารรวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร หลักนิยม ตำรา เหล่าทหารการสัตว์

              ๓. ให้การบริการทางวิชาการแก่หน่วยทหารในกองทัพบก และสังคม

              ๔. ดำเนินการโครงการเกษตรรวมใจตามพระราชดำริฯ

              ๕. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

              ๖. พัฒนาสถาบัน ให้มีศักยภาพ สู่ความเป็นสากล