free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

เปิดพนักงานราชการ 1 ๑๙๐๕๓๑ 0013   พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรพนักงานราชการ รุ่นที่ 1 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

เปิดช่างเกือกสัตว์ 8 ๑๙๐๕๓๑ 0009     พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างเกือกสัตว์ รุ่นที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรช่างเกือกสัตว์ รุ่นที่ 8 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

เปิดชั้นนายร้อย 30 ๑๙๐๕๓๑ 0002      พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

เวียนเทียน วิสาขบูชา ๑๙๐๕๒๒ 0002      กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพล (นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนนายสิบ และพลทหาร) ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา  ณ วัดเขาน้อย อ.เมือง ต.พรหมณี จ.นครนายก 

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑๙๐๕๒๒ 0055       กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและปลูกต้นไม้

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวรอาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก 

 

พิธีไหว้ครู ๑๙๐๕๑๖ 0002       พิธีไหว้ครูนักเรียนนายสิบทหารบกรุ่นที่ 22

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษจิกายน พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

c530abf0c0254cea071933d5eb4e51737 4620693218540345849 ๑๙๐๕๐๗ 0064        พิธีประดับเครื่องหมายเหล่า นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พลตรี กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก/ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีประดับเครื่องหมายเหล่า นักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

              

อำลาชิวิตทหารฯ ๑๙๐๔๓๐ 0025                                  พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

ปิดสัตวบาล15 ๑๙๐๓๒๒ 0007 1024x682                          พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรสัตวบาล รุ่นที่ 15

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานปิดการศึกษาหลักสูตรสัตวบาล รุ่นที่ 15 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

ปิดชั้นต้น27 ๑๙๐๓๒๒ 0013 1024x682            พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

เวียนเทียนมาฆบูชา ๑๙๐๒๑๘ 0050 1024x684                       กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมด้วยกำลังพล(นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์และนักเรียนหลักสูตรสัตวรักษ์) จัดกิจกรรมถวายสังฆทาน พร้อมทั้งกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อน้อมรำลึกในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ณ วัดเขาน้อย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ทดสอบร่างกาย กพ.รร.ฯ ๑๙๐๑๓๐ 0171 1024x684                                   ทดสอบร่างกายประจำปี 2562

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 กำลังพล(นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ หลักสูตรสัตวบาล)โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ได้ทำการทดสอบร่างกายประจำปี 2562 ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

เปิดสัตวบาล15 ๑๙๐๑๒๘ 0009 1024x684                         พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรสัตวบาล รุ่นที่ 15

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรสัตวบาล รุ่นที่ 15 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

2      พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27(1/62)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย  ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27 (1/62) ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก 

สถาปนา รร.กส.ฯ 61 ๑๙๐๑๐๒ 0022 1024x684          วันสถาปนาโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ณ จังหวัดนครนายก

002         พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์ รุ่นที่ 46 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

นอมรำลก ร.9 ๑๘๑๒๐๖ 0061 1024x684                        พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก