free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

โครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย  ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ 27 (1/62) ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

1 5

4 3

2 1