free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมด้วยกำลังพล(นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์และนักเรียนสัตวบาล) จัดกิจกรรมถวายสังฆทานพร้อมทั้งกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อน้อมรำลึกในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ณ วัดเขาน้อย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

เวียนเทียนมาฆบูชา ๑๙๐๒๑๘ 0078 1024x684 เวียนเทียนมาฆบูชา ๑๙๐๒๑๘ 0065 1024x684        

เวียนเทียนมาฆบูชา ๑๙๐๒๑๘ 0062 1024x684 เวียนเทียนมาฆบูชา ๑๙๐๒๑๘ 0053 1024x684           

เวียนเทียนมาฆบูชา ๑๙๐๒๑๘ 0046 1024x684 เวียนเทียนมาฆบูชา ๑๙๐๒๑๘ 0030 1024x684