free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

โครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2560 ผลัดที่ 1 ณ หน้ากองบัญชาการ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก

 

อำลาชิวิตทหารฯ ๑๙๐๔๓๐ 0051  อำลาชิวิตทหารฯ ๑๙๐๔๓๐ 0046 

 อำลาชิวิตทหารฯ ๑๙๐๔๓๐ 0035 อำลาชิวิตทหารฯ ๑๙๐๔๓๐ 0025 

อำลาชิวิตทหารฯ ๑๙๐๔๓๐ 0020 อำลาชิวิตทหารฯ ๑๙๐๔๓๐ 0002