free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

วันพฤหัสที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก

พิธีไหว้ครู ๑๙๐๕๑๖ 0026 พิธีไหว้ครู ๑๙๐๕๑๖ 0006 พิธีไหว้ครู ๑๙๐๕๑๖ 0008 พิธีไหว้ครู ๑๙๐๕๑๖ 0017