free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก พร้อมกำลังพล (นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนนายสิบ และพลทหาร) ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา  ณ วัดเขาน้อย อ.เมือง ต.พรหมณี จ.นครนายก 

เวียนเทียน วิสาขบูชา ๑๙๐๕๒๒ 0075 เวียนเทียน วิสาขบูชา ๑๙๐๕๒๒ 0062 เวียนเทียน วิสาขบูชา ๑๙๐๕๒๒ 0051 เวียนเทียน วิสาขบูชา ๑๙๐๕๒๒ 0018 เวียนเทียน วิสาขบูชา ๑๙๐๕๒๒ 0017 เวียนเทียน วิสาขบูชา ๑๙๐๕๒๒ 0011