free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พันเอก วิชัย  ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก

เปิดชั้นนายร้อย 30 ๑๙๐๕๓๑ 0043 เปิดชั้นนายร้อย 30 ๑๙๐๕๓๑ 0040 เปิดชั้นนายร้อย 30 ๑๙๐๕๓๑ 0038 เปิดชั้นนายร้อย 30 ๑๙๐๕๓๑ 0033 เปิดชั้นนายร้อย 30 ๑๙๐๕๓๑ 0001 เปิดชั้นนายร้อย 30 ๑๙๐๕๓๑ 0007