free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 พันเอก เฉลิมเกียรติ  ทองศิริ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยจัดกิจกรรมมอบอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ กิจกรรมมอบโค-กระบือ และกิจกรรมมอบลูกพันธุ์สัตว์ปีกให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0085 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0084 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0076 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0074 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0071 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0057 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0045 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0039 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0036 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0021 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0019 วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ๑๙๐๗๒๖ 0017