free best joomla slideshow
Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

โครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์

            เพื่อให้กำลังพลของ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้ดำเนินการจัดทำ "โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้้ปลูกดาวเรืองของ รร.กส.กส.ทบ." เพื่อให้กำลังพลมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

109423  109420

109405  109417

12654619 941166119272327 4262396248448982803 n  12654692 941166095938996 6579638294837531409 n

32321  32339