วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 พันเอก วิชัย ธารีฉัตร รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก(1) ประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์ รุ่นที่ 46 ณ อาคารเกษตรรวมใจ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัด นครนายก